Giao ban công tác khoa giáo, văn hóa – văn nghệ 6 tháng đầu năm 2024

Sáng 25/6, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị Giao ban công tác khoa giáo, văn hóa – văn nghệ 6 tháng đầu năm 2024.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức hội nghị sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết liên quan đến lĩnh vực khoa giáo, văn hóa, văn nghệ; chủ động hướng dẫn tuyên truyền triển khai các chỉ thị, nghị quyết về lĩnh vực khoa giáo, văn hóa văn nghệ trọng tâm là các văn bản chỉ đạo mới của Trung ương, của Tỉnh ủy; phối hợp với các ngành trong khối khoa giáo, văn hóa, văn nghệ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần triển khai, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Lãnh đạo Báo Lạng Sơn phát biểu tại hội nghị

Lãnh đạo Báo Lạng Sơn phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã phát biểu ý kiến trao đổi, thảo luận, tập trung vào những kết quả đạt được, nêu lên những khó khăn, hạn chế và đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024.

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các ngành trong khối khoa giáo chủ động hướng dẫn, tham mưu công tác tuyên truyền và tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận trên lĩnh vực khoa giáo kịp thời, chất lượng; tiếp tục tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng trên lĩnh vực khoa giáo được ban hành mới trong năm 2024.

Đối với lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, các ngành chức năng cần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chỉ đạo, định hướng tư tưởng trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ; tổ chức tốt các hoạt động tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975 - 30/4/2025); tập trung chuẩn bị các điều kiện tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ XI tại Lạng Sơn; hoàn thành mục tiêu tỷ lệ thôn có nhà văn hóa đạt chuẩn là 75,9%; đẩy mạnh tuyên truyền Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025.

NGỌC HIẾU

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/giao-ban-cong-tac-khoa-giao-van-hoa-van-nghe-6-thang-dau-nam-2024-5012764.html