Giao ban công tác giáo dục lý luận chính trị khu vực Miền Trung - Tây Nguyên

Q.V

Giao ban công tác giáo dục lý luận chính trị khu vực Miền Trung - Tây Nguyên - Ảnh 1

(Cadn.com.vn) - TT-HUẾ - Ngày 11-11, tại TP Huế, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban, tập huấn công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2016, khu vực Miền Trung - Tây Nguyên. Tại hội nghị, các đại biểu được giới thiệu những nội dung cơ bản, điểm mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII theo các tài liệu bao gồm: Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp; bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới; bồi dưỡng Bí thư chi bộ và cấp ủy viên ở cơ sở. Các đại biểu đã dành nhiều thời gian thảo luận, làm rõ những bất cập liên quan đến tổ chức bộ máy, nhân sự, chính sách của trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện hiện nay và có những kiến nghị cụ thể với Ban Tuyên giáo Trung ương về những vấn đề này.