Giành thức ăn, cá sấu bị mèo vả liên tục vào mặt

Thay vì sợ hãi, chú mèo đã liên tục cào vào mặt cá sấu. Điều mà khó chú mèo nào can đảm làm được.

Video: reptiletube