Giành giật thị phần thẻ

    Gốc

    Hanoinet- Dự tính đến cuối năm 2008, số lượng thẻ ATM của toàn hệ thống ngân hàng Việt Nam sẽ tăng từ hơn tám triệu lên 14 triệu thẻ. Trước sức hấp dẫn của thị trường này, các ngân hàng nước ngoài như ANZ, HSBC cũng không bỏ qua cơ hội mở rộng thị phần.

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=10&NewsId=95447