Giảng viên đại học sẽ lên lớp 900 giờ/năm

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - GS và giảng viên cao cấp có khung giờ chuẩn định mức giảng dạy là 360 giờ (riêng giảng viên dạy các môn Giáo dục thể chất, Quốc phòng-An ninh là 500 giờ); PGS và giảng viên chính: 320 giờ; giảng viên: 280 giờ.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=115477