Giảng viên Đại học Fulbright làm thành viên Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng

  19 liên quanGốc

  Thạc sĩ Nguyễn Xuân Thành, giảng viên Đại học Fulbright, cán bộ nghiên cứu cao cấp Trường Harvard Kenedy - Đại học Harvard làm thành viên Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng.

  Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định số 1491 bổ sung Tiến sĩ Trương Văn Phước, thành viên Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng (nguyên Quyền Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia) làm thành viên chuyên trách Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng.

  Tại quyết định số 1492, Thủ tướng quyết định bổ sung Thạc sĩ Nguyễn Xuân Thành, giảng viên Đại học Fulbright Việt Nam, cán bộ nghiên cứu cao cấp của Trường Harvard Kennedy (Đại học Harvard) làm thành viên Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng.

  Thạc sĩ Nguyễn Xuân Thành

  Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ có nhiệm vụ tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ về các chiến lược, kế hoạch, đề án, chính sách phát triển kinh tế trong trung hạn và dài hạn; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội hằng năm.

  Bên cạnh đó, Tổ tư vấn phân tích, dự báo, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, các chiến lược, đề án, chính sách phát triển kinh tế; trên cơ sở đó tư vấn, khuyến nghị với Thủ tướng các biện pháp, giải pháp để nâng cao hiệu quả thực thi hoặc đề xuất sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách nhằm đạt được các mục tiêu đề ra.

  Đồng thời, Tổ tư vấn còn khuyến nghị với Thủ tướng các giải pháp, biện pháp ứng phó kịp thời với những biến động thất thường của tình hình kinh tế trong nước và quốc tế; tham gia ý kiến các báo cáo, đề án lớn về kinh tế của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trình BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo chỉ đạo của Thủ tướng.

  Thu Hằng

   Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/giang-vien-dai-hoc-fulbright-lam-thanh-vien-to-tu-van-kinh-te-cua-thu-tuong-679126.html