Giảng viên Đại học Fulbright được bổ sung vào Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng

  19 liên quanGốc

  Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa quyết định bổ sung Tiến sĩ Trương Văn Phước và Thạc sĩ Nguyễn Xuân Thành làm thành viên Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ.

  Cụ thể, tại Quyết định số 1491, Thủ tướng quyết định bổ sung Tiến sĩ Trương Văn Phước, thành viên Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ, nguyên Quyền Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, làm thành viên chuyên trách Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ.

  Thạc sĩ Nguyễn Xuân Thành, Giảng viên Đại học Fulbright Việt Nam được bổ sung vào Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng.

  Tại Quyết định số 1492, Thủ tướng quyết định bổ sung Thạc sĩ Nguyễn Xuân Thành, Giảng viên Đại học Fulbright Việt Nam, cán bộ nghiên cứu cao cấp của Trường Harvard Kenedy thuộc Đại học Harvard, làm thành viên Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ.

  Như vậy đến nay Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng do ông Nguyễn Đức Kiên làm tổ trưởng có 16 thành viên, trong đó có hai người đến từ Đại học Fulbright là ông Nguyễn Xuân Thành và ông Vũ Thành Tự Anh.

  Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ có nhiệm vụ tư vấn cho Thủ tướng về các chiến lược, kế hoạch, đề án, chính sách phát triển kinh tế trong trung hạn và dài hạn; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm.

  Bên cạnh đó, Tổ cũng có nhiệm vụ phân tích, dự báo, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các chiến lược, đề án, chính sách phát triển kinh tế. Trên cơ sở đó tư vấn, khuyến nghị với Thủ tướng Chính phủ các biện pháp, giải pháp để nâng cao hiệu quả thực thi hoặc đề xuất sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách nhằm đạt được các mục tiêu đề ra.

  Đồng thời, tư vấn, khuyến nghị với Thủ tướng Chính phủ các giải pháp, biện pháp ứng phó kịp thời với những biến động thất thường của tình hình kinh tế trong nước và quốc tế.

  Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ tham gia ý kiến các báo cáo, đề án lớn về kinh tế của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

  Thanh Thư

   Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/giang-vien-dai-hoc-fulbright-duoc-bo-sung-vao-to-tu-van-kinh-te-cua-thu-tuong-120449.html