Giãn tiến độ tăng vốn cho DN niêm yết

Hanoinet - Trao đổi với báo chí ngày 20/6, Chủ tịch UBCKNN Vũ Bằng tin tưởng trong trung, dài hạn thị trường vẫn phát triển. Do đó phải nhìn nhận dài hạn để có sự điều chỉnh hợp lý.