Gian thương 'phù phép' nhộng tằm chết thối thành vàng óng bắt mắt

Những con nhộng tằm chết, đen xì được "phù phép" bằng hóa chất biến thành những con nhộng tằm vàng óng bắt mắt người mua.

Video: Gian thương "phù phép" nhộng tằm chết thối đen xì thành vàng óng bắt mắt: