Giãn thời điểm nộp thuế thu nhập cá nhân

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Hôm qua 6.2, Bộ Tài chính đã ký ban hành thông tư hướng dẫn giãn nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Theo đó, việc nộp thuế TNCN được giãn đến hết tháng 5.2009.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200906/20090207005347.aspx