Gian nan chuyện GPMB của Hà Nội

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNMO) - Hầu hết các dự án phát triển giao thông và nhiều dự án khác của Hà Nội đều bị ách tắc vì khâu giải phóng mặt bằng (GPMB), di dời dân.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/14/167038