Giận dữ cũng có lợi

Quan niệm lâu nay vẫn cho rằng mọi người chỉ thích các cảm giác dễ chịu - như hưng phấn - và tránh những cảm giác gây khó chịu - như giận dữ. Song điều đó không phải luôn đúng.