Giãn cách xã hội thành phố Vinh theo Chỉ thị 15 từ 0h ngày 17.6

    VNEWS
    24 liên quanGốc

    Từ 0h hôm nay Tỉnh Nghệ An quyết định giãn cách xã hội toàn bộ TP. Vinh theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ

    Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/video/gian-cach-xa-hoi-thanh-pho-vinh-theo-chi-thi-15-tu-0h-ngay-176-214374.htm