Giảm vốn điều lệ, IJC sẽ hoàn trả 50% vốn góp của cổ đông với giá 10.000 đồng/CP trong quý IV

Sau khi hoàn trả 50% vốn góp cho các cổ đông và để đảm bảo vốn điều lệ sau khi giảm là 1.350 tỷ đồng, công ty sẽ thực hiện mua lại tối thiểu gần 2,1 triệu cổ phiếu quỹ (0,76%VĐL)

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (mã IJC - HOSE) đã công bố quyết định của Đại hội Đồng Cổ đông về việc điều chỉnh phương án giảm vốn điều lệ của Công ty.

Theo đó, công ty sẽ hoàn trả 50% vốn góp của cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông tại ngày chốt danh sách. Giá trị hoàn trả vốn góp là 10.000 đồng/cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện 2:1 (cổ đông sở hữu 2 cổ phần sẽ được hoàn trả vốn góp cho 1 cổ phiếu). Thời gian thực hiện trong quý IV/2016.

Vốn điều lệ sau khi hoàn trả vốn góp dự trữ của IJC dự kiến là hơn 1.370,97 tỷ đồng.

Việc hoàn trả vốn góp cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền do Trung Tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) thực hiện.

Thời gian thực hiện dự kiến trong quý IV/2016.

Sau khi hoàn trả 50% vốn góp cho các cổ đông và để đảm bảo vốn điều lệ sau khi giảm là 1.350 tỷ đồng, công ty sẽ thực hiện mua lại tối thiểu gần 2,1 triệu cổ phiếu quỹ (0,76%VĐL) với mục đích để hủy giảm vốn điều lệ. Giao dịch dự kiến được thực hiện trong quý IV/2016 thông qua phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.

Được biết, giá cổ phiếu IJC ở thời điểm hiện tại ở mức 8.450 đồng/CP.

Giảm vốn điều lệ, IJC sẽ hoàn trả 50% vốn góp của cổ đông với giá 10.000 đồng/CP trong quý IV - Ảnh 1