Giảm tỷ lệ học sinh THCS bỏ học xuống dưới 0,3%

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Ngành Giáo dục Hà Nội phấn đấu giảm tỷ lệ HS THCS bỏ học xuống dưới mức 0,3% (tỷ lệ này trước đây là 0,09% với Hà Nội cũ, 0,56% với Hà Tây cũ).

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/47/177307