Giảm tối đa chi phí để vượt qua “bão giá”

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Để thực hiện được công việc tưởng chừng đơn giản này trong hoàn cảnh bình thường đã khó, huống chi trong cơn bão giá, tình hình sản xuất kinh doanh đã trở nên khó khăn gấp bội. Chi phí đầu vào (chưa tính lương) luôn tăng từng ngày, trong khi hợp đồng xuất khẩu đã gút giá từ vài tháng trước.

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/kinh-te/220804.asp