Giảm thiểu tác động hoạt động của các tòa nhà với môi trường

(HNMĐT) - Thiết kế bền vững là một hình thức thiết kế, xây dựng và đưa các tòa nhà vào hoạt động theo hướng giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đối với môi trường. Sử dụng mô hình thông tin xây dựng (BIM), quá trình này sẽ không còn quá tốn kém và phức tạp.