Giảm thiểu rác thải nhựa trong du lịch Việt Nam

Rác thải nhựa đang trở thành thách thức toàn cầu, đe dọa tới nhiều lĩnh vực và ảnh hưởng trực tiếp tới sự phát triển bền vững của ngành du lịch. Sáng nay 16/2 tại Hà Nội, với sự tài trợ của Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc, Chương trình tài trợ các dự án nhỏ, Quỹ Môi trường Toàn cầu, ngành du lịch đã khởi động dự án 'Giảm thiểu rác thải nhựa trong lĩnh vực du lịch.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/giam-thieu-rac-thai-nhua-trong-du-lich-viet-nam-70171.htm