Giám thị vi phạm quy chế tăng

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Trường Cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai bị giao nhầm đề !. (NLĐO)- Kết thúc đợt 3 kỳ thi tuyển sinh CĐ 2008, theo thống kê sơ bộ đã có 80 thí sinh và 10 cán bộ coi thi bị xử lý kỷ luật (71 thí sinh bị đình chỉ thi, 5 thí sinh bị khiển trách và 4 thí sinh bị cảnh cáo). So với năm 2007, năm nay số thí sinh vi phạm không tăng, nhưng số giám thị lại tăng thêm 7 người so với năm trước.

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/giao-duc/232250.asp