Giảm thấp nhất học sinh dân tộc thiểu số chưa hoàn thành môn Tiếng Việt

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Gia Lai hướng dẫn xây dựng kế hoạch dạy học tiếng Việt cho học sinh học sinh dân tộc thiểu số (DTTS) từ năm học 2016-2017.

Giảm thấp nhất học sinh dân tộc thiểu số chưa hoàn thành môn Tiếng Việt - Ảnh 1

Theo hướng dẫn này, các phòng GD&ĐT chỉ đạo các trường tiểu học, trường THCS có tiểu học ở vùng có học sinh DTTS tổ chức quán triệt đến các tổ khối, giáo viên yêu cầu điều chỉnh nội dung, xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp để tăng cường tiếng Việt cho học sinh DTTS là nhiệm vụ thường xuyên, bắt buộc đối với mọi nhà trường, giáo viên công tác ở vùng học sinh DTTS.

Căn cứ vào các hướng dẫn của Sở GD&ĐT, các phòng GD&ĐT xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai cụ thể đến các trường; giao quyền chủ động cho các trường đăng ký lựa chọn những giải pháp thiết thực, hiệu quả để triển khai thực hiện, từ đó xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp; đảm bảo học sinh DTTS cuối năm đạt chuẩn kiến thức kĩ năng môn Tiếng Việt, tự tin trong học tập, giao tiếp bằng tiếng Việt.

Chỉ đạo việc đăng kí chỉ tiêu chất lượng môn Tiếng Việt đối với từng lớp, từng trường; bàn giao chất lượng học sinh, thực hiện khoán chất lượng học sinh cho giáo viên của từng lớp để giáo viên có trách nhiệm trong việc phụ đạo, giúp đỡ học sinh trong suốt năm học; kiểm tra, khảo sát học sinh đạt chuẩn kiến thức - kĩ năng môn Tiếng Việt ở từng lớp theo từng thời điếm phù hợp.

Yêu cầu các trường báo cáo định kỳ vào giữa học kì, cuối học kì về việc lựa chọn giải pháp và xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp, cách tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch và hiệu quả mang lại từ việc lựa chọn các giải pháp, xây dựng kế hoạch của nhà trường.

Tăng cường công tác kiểm tra việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch của các trường, tổng hợp kết quả và báo cáo về Sở GD&ĐT đế kịp thời chỉ đạo.

Đối với các trường: Quán triệt đến mọi giáo viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn để tổ chức dạy học và đảm bảo chất lượng tiếng Việt cho học sinh DTTS; tổ chức cho tất cả giáo viên đăng ký chất lượng cuối năm, giảm tỷ lệ học sinh DTTS chưa hoàn thành môn Tiếng Việt cuối năm xuống dưới 5% nhất là khối lớp 1.

Tổ chức họp giáo viên trong khối thống nhất chọn phương án tăng cường Tiếng Việt cho học sinh, xây dựng kế hoạch dạy học phù họp với đối tượng học sinh ở từng lớp.

Giao nhiệm vụ cho các tổ khối, giáo viên trong khối tổ chức khảo sát năng lực đạt chuẩn kiến thức kĩ năng môn Tiếng Việt của từng khối lớp đối với từng học sinh…

Theo kế hoạch dạy học ở từng khối lớp, Hiệu trưởng các trường chỉ đạo việc điều chỉnh thời lượng các môn học một cách hợp lí, cụ thể để giáo viên có nhiều thời gian dạy tăng cường tiếng Việt cho học sinh.

Căn cứ vào kế hoạch tăng cường tiếng Việt cho học sinh DTTS của trường, nhà trường chỉ đạo cho tất cả giáo viên dựa vào chuẩn kiến thức kỹ năng môn Tiếng Việt, tổ chức soạn giảng, dạy mẫu, đánh giá rút kinh nghiệm trong tố (mỗi tháng, mỗi tổ ít nhất 1 tiết) sao cho giờ dạy có hiệu quả vừa sức tiếp thu của học sinh, chú trọng các kỹ năng nghe, nói, đọc viết cho học sinh.