Giảm tai nạn giao thông từ... rượu, bia

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    Tình trạng tai nạn giao thông khi điều khiển mô tô, xe gắn máy của các học viên về nghỉ hè và sĩ quan trẻ mới ra trường quả thực là vấn đề rất đáng quan tâm...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.quocphong.xaydungquandoi.41384.qdnd