Giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng

Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng, tiền thân là doanh nghiệp nhà nước được chuyển đổi sang loại hình doanh nghiệp cổ phần vào năm 2018. Các lĩnh vực hoạt động của công ty là thực hiện: vệ sinh môi trường, quản lý, duy tu, bảo dưỡng hệ thống thoát nước, cây xanh, chiếu sáng công cộng; xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị, các lĩnh vực xây dựng dân dụng, giao thông, thủy lợi; kinh doanh dịch vụ, mua bán các thiết bị liên quan đến lĩnh vực môi trường; sản xuất kinh doanh gạch vỉa hè; đầu tư kinh doanh nghĩa trang An viên Thiên đường… Đảng bộ Công ty Cổ phần Công trình Đô thị tỉnh Sóc Trăng là tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; hiện Đảng bộ Công ty có 12 chi bộ trực thuộc với tổng số 113 đảng viên. Là một doanh nghiệp đặc thù, hoạt động nhiều lĩnh vực, Đảng ủy và Ban lãnh đạo Công ty luôn đặc biệt quan tâm đến công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: SỚM MAI

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: SỚM MAI

Với chức năng hoạt động, Ban lãnh đạo Công ty luôn chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thường xuyên cập nhật kịp thời các văn bản quy định có liên quan đến về các lĩnh vực hoạt động của từng mãng công việc để thực hiện đúng quy định, thường xuyên rà soát điều chỉnh, bổ sung quy chế, quy trình tác nghiệp, định mức nguyên nhiên liệu. Cấp ủy đảng, Ban Giám đốc Công ty cũng tạo điều kiện để các đoàn thể thường xuyên giám sát các hoạt động của từng đơn vị, nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động, kịp thời phản ảnh những kiến nghị của người lao động. Từ đó, phát huy được hiệu quả việc thực hiện dân chủ cơ sở, tạo động lực để người lao động an tâm công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hằng năm, Ban Tổng giám đốc phối hợp với Ban kiểm soát có kế hoạch tổ chức kiểm tra đối với các đơn vị trực thuộc trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là việc thực hiện quy chế chi tiêu tài chính để kịp thời chấn chỉnh không để xảy ra tình trạng tiêu cực, lãng phí. Hằng năm, công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên, Ban lãnh đạo Công ty đều thông tin đầy đủ các hoạt động về đầu tư thực hiện các công trình, dự án, các chế độ, lương, thưởng, các khoản thu, chi, phân chia lợi nhuận, cổ tức cho cổ đông và đều được sự đồng thuận cao của cổ đông…

Tuy nhiên, việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng cũng có những hạn chế, khó khăn nhất định. Các thành viên của đoàn đã trao đổi, làm rõ một số vấn đề: công tác tuyên truyền; vấn đề công khai, minh bạch; vấn đề tài chính; công tác xây dựng Đảng; kê khai tài sản, thu nhập theo quy định…

Đồng chí Lâm Tấn Hòa ghi nhận các kiến nghị, đề xuất, đồng thời đề nghị Đảng ủy Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đẩy mạnh công tác quán triệt, triển khai, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến đảng viên và quần chúng công nhân lao động. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức bộ máy doanh nghiệp; phân công trách nhiệm từng thành viên tham gia thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng. Đẩy mạnh biện pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước...

SỚM MAI

Nguồn Sóc Trăng: https://www.baosoctrang.org.vn/chinh-tri/giam-sat-viec-thuc-hien-cong-tac-phong-chong-tham-nhung-tieu-cuc-tai-cong-ty-co-phan-cong-trinh-do-thi-soc-trang-74346.html