Giám sát việc thu mua than trôi nổi tại Quảng Ninh

    Báo VTC News
    Gốc

    Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng chỉ đạo tỉnh Quảng Ninh trong thời gian tới phải tổ chức tốt việc thu mua than trôi nổi, không để xảy ra biến tướng gây phức tạp trong hoạt động này.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/266429/Default.aspx