Giám sát việc cấp thẻ bảo hiểm y tế ở Hưng Yên

Đoàn giám sát của Ủy ban Mặt trận tổ quốc (MTTQ) tỉnh Hưng Yên vừa có buổi làm việc với BHXH tỉnh về việc cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho hộ nghèo, cận nghèo và người lao động (NLĐ) trong tổ thu gom rác thải.

Thời gian qua, chính sách hỗ trợ người tham gia BHYT thuộc hộ nghèo, cận nghèo và NLĐ thu gom rác thải đã luôn được Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh Hưng Yên quan tâm.

Việc giám sát cấp thẻ bảo hiểm y tế luôn được cơ quan chức năng Hưng Yên quan tâm.

Việc giám sát cấp thẻ bảo hiểm y tế luôn được cơ quan chức năng Hưng Yên quan tâm.

Theo số liệu của BHXH tỉnh Hưng Yên, năm 2018, tỉnh có 52.669 người thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo và NLĐ trong tổ thu gom rác thải được cấp thẻ BHYT. Trong 3 tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh đã cấp thẻ BHYT cho 18.890 người thuộc đối tượng hộ nghèo; 25.306 người thuộc đối tượng hộ cận nghèo và 1.578 người thuộc đối tượng NLĐ thu gom rác thải.

Để thực hiện hiệu quả quy trình cấp thẻ BHYT, BHXH tỉnh đề nghị UBND tỉnh ban hành quy trình phối hợp cấp thẻ BHYT cho đối tượng ngân sách tỉnh hỗ trợ mua thẻ BHYT nói chung và đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo và NLĐ thu gom rác nói riêng. Đồng thời, nâng mức hỗ trợ đóng BHYT cho đối tượng cận nghèo lên 30% từ năm 2020 (hiện đang hỗ trợ 10%), do hết năm 2019, Ngân hàng Thế giới sẽ kết thúc việc hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT đối với đối tượng này.

Tại buổi làm việc, Trưởng Đoàn giám sát đã ghi nhận kết quả đạt được trong việc thực hiện chính sách, pháp luật BHYT trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua; đồng thời đề nghị BHXH tỉnh và các bên liên quan cần phối hợp tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đối tượng nêu trên; giải quyết kịp thời, đúng quy định các chế độ chính sách; nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ trong KCB; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong việc cấp, phát thẻ BHYT; đẩy mạnh công tác tuyên truyền để các đối tượng sử dụng thẻ BHYT đúng cách…

Vũ Anh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/xa-hoi/giam-sat-viec-cap-the-bao-hiem-y-te-o-hung-yen-550786/