Giám sát việc bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số

Chiều 17/11, Ban Dân tộc HĐND tỉnh tiến hành họp bàn để thống nhất kết quả giám sát công tác quản lý về tuyển sinh và thực hiện chế độ chính sách đối với giáo viên và học sinh ở các trường Phổ thông Dân tộc nội trú; thảo luận về nội dung giám sát, khảo sát năm 2017.

Giám sát việc bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số - Ảnh 1

Bà Lô Thị Kim Ngân - Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo của Ban Dân tộc, hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 7 trường PTDTNT, với tổng 2.800 học sinh và 283 cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường. Qua giám sát, cho thấy, công tác tuyển sinh ở các trường đảm bảo theo quy định; việc thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ, giáo viên và học sinh đúng đối tượng, tiêu chuẩn.

Tuy nhiên, việc tuyển sinh ở các trường thuộc loại hình này thường chậm hơn các trường THPT khác, thời gian kéo dài, chất lượng đầu vào thấp, không đồng đều giữa các dân tộc thiểu số.

Việc thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ, giáo viên, học sinh ở một số nội dung chưa kịp thời, như thực hiện chế độ khen thưởng; kinh phí tham quan học tập hàng năm cho giáo viên; bấp cập trong chính sách hỗ trợ cho cán bộ, giáo viên công tác ở trường chuyên biệt, vùng đặc biệt khó khăn; cấp kinh phí, học bổng cho học sinh bất cập và chậm...

Giám sát việc bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số - Ảnh 2

Ông Lang Văn Chiến - thành viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh đề nghị nội dung giám sát, khảo sát cần có trọng tâm, trọng điểm.

Trên cơ sở đó, Ban Dân tộc cũng đưa ra một số kiến nghị cụ thể đối với từng cấp, ngành, địa phương, trường học nhằm đảm bảo các chế độ, chính sách được thực hiện hiệu quả hơn.

Về chương trình, nội dung giám sát, khảo sát năm 2017, qua thảo luận, Ban Dân tộc thống nhất sẽ tiến hành giám sát tập trung vào 2 nội dung. Đó là việc thực hiện quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số; chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới...

Về nội dung khảo sát sẽ tập trung vào chính sách bảo tồn và phát triển văn hóa vùng dân tộc thiểu số; chính sách dân số, y tế vùng dân tộc thiểu số; chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo theo Quyết định 102/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ...

Minh Chi