Giám sát lựa chọn sách giáo khoa và mua sắm thiết bị trường học tại thành phố Bắc Kạn

Chiều 21/5, đồng chí Hoàng Thu Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm việc với UBND thành phố Bắc Kạn để giám sát việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông và mua sắm thiết bị trường học.

Đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố báo cáo với Đoàn giám sát.

Hiện nay, thành phố Bắc Kạn có 21 trường học từ bậc mầm non đến THCS với hơn 10.000 học sinh, trong đó có 16 trường đạt chuẩn quốc gia. Việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố được thực hiện nghiêm túc, kịp thời, phù hợp với thực tiễn địa phương. UBND thành phố chỉ đạo phòng chuyên môn ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông tới các cơ sở giáo dục trực thuộc.

Tuy nhiên, thời gian lựa chọn sách giáo khoa ngắn, phải nghiên cứu số lượng nhiều đầu sách, do đó giáo viên khó có thể nghiên cứu sâu, kĩ lưỡng. Các bài học trong sách giáo khoa giáo viên chưa được dạy thực tế nên việc lựa chọn sách giáo khoa cũng chưa thực sự đi vào chiều sâu. Từ những khó khăn, vướng mắc nêu trên, thành phố Bắc Kạn đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo có ý kiến với nhà xuất bản về việc cung ứng nhiều hơn sách giáo khoa bản mẫu cho các đơn vị; tăng thời gian cho các cơ sở giáo dục nghiên cứu, lựa chọn sách giáo khoa.

Năm học 2021 - 2022, UBND thành phố đã cấp bổ sung 532 triệu đồng từ nguồn ngân sách địa phương cho các cơ sở giáo dục phổ thông để thực hiện mua sắm 174 thiết bị dạy học. Cùng với đó, UBND thành phố còn giao cơ quan chuyên môn tổng hợp nhu cầu thiết bị dạy học từ các cơ sở giáo dục trình UBND tỉnh và được phân bổ kinh phí hơn 10 tỷ đồng mua sắm hơn 11.600 thiết bị giáo dục. Tất cả các thiết bị dạy học được đưa vào sử dụng ngay sau khi bàn giao cho các cơ sở giáo dục. Các cơ sở giáo dục đã chủ động bổ sung thiết bị dạy học vào hồ sơ, sổ sách và được kiểm kê hằng năm theo quy định.

UBND thành phố và cơ quan chuyên môn nhận thấy tiến độ thực hiện quy trình mua sắm thiết bị dạy học cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn còn chậm. Nguyên nhân do việc tổ chức mua sắm thiết bị dạy học liên quan đến nhiều phòng, ban nên việc thực hiện quy trình mua sắm đôi khi chưa thực sự chủ động; cán bộ phụ trách cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tuy đã được tập huấn nhưng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ còn hạn chế và kiêm nhiệm nhiều công việc khác ngoài lĩnh vực trên. Vì thế, thành phố Bắc Kạn kiến nghị giao việc mua sắm tập trung thiết bị giáo dục cho cơ quan có chuyên môn của tỉnh.

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát cùng UBND thành phố Bắc Kạn và các cơ quan chuyên môn trao đổi, làm rõ nội dung về quy trình, phương pháp lựa chọn bộ sách giáo khoa, chất lượng sách giáo khoa, chế độ đối với cán bộ, giáo viên tham gia đánh giá chất lượng, lựa chọn sách giáo khoa; quy trình, cách thức tổ chức mua sắm trang thiết bị giáo dục; việc bàn giao, quản lý, sử dụng trang thiết bị giáo dục của các nhà trường; giải pháp giúp các cơ sở giáo dục tháo gỡ khó khăn khi mua sắm, tổ chức đấu thầu mua sắm trang thiết bị giáo dục bảo đảm đúng quy định của pháp luật…/.

Xuân Nghiệp

Nguồn Bắc Kạn: https://baobackan.vn/giam-sat-lua-chon-sach-giao-khoa-va-mua-sam-thiet-bi-truong-hoc-tai-thanh-pho-bac-kan-post63589.html