Giám sát kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân

Chiều 19/9, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh An Giang Võ Minh Hoàng dẫn đầu đoàn công tác đến khảo sát, giám sát tại Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thi hành án dân sự tỉnh. Cùng tham gia có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Đỗ Tấn Kiết.

Các đơn vị, địa phương báo cáo kết quả thực hiện

Các đơn vị, địa phương báo cáo kết quả thực hiện

Nội dung giám sát xoay quanh việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân từ ngày 1/1 đến 31/7/2023. Nhìn chung, lãnh đạo các đơn vị quan tâm sâu sát, đôn đốc xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đúng thời gian, đúng quy định pháp luật; đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, giải thích pháp luật về khiếu nại, tố cáo, tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo của người dân. Duy trì tiếp công dân định kỳ, bố trí địa điểm, trụ sở tiếp công dân, cơ sở vật chất và các điều kiện đảm bảo. Chủ động tham mưu cấp thẩm quyền kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ khiếu nại đông người, phức tạp, kéo dài theo các kế hoạch của Thanh tra Chính phủ.

Tại các buổi làm việc, các đại biểu trao đổi sâu về kết quả tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo; ghi nhận mặt tích cực, phát hiện thiếu sót, hạn chế. Trên cơ sở đó, đề xuất giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa phương.

Đồng chí Võ Minh Hoàng phát biểu tại buổi giám sát UBND TP. Long Xuyên

Trưởng đoàn khảo sát, giám sát Võ Minh Hoàng đề nghị, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm quy định tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; chú trọng giải quyết từ cơ sở, tránh sự việc kéo dài, phức tạp, chuyển từ khiếu nại sang tố cáo. Các đơn vị đảm bảo sự lãnh đạo của cấp ủy; phối hợp trao đổi thông tin, giải quyết hiệu quả theo thẩm quyền; bố trí cán bộ hiểu biết pháp luật, có năng lực tiếp dân vào lĩnh vực này. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân trong khiếu nại, tố cáo; công khai chủ trương, chính sách phát triển địa phương, kể cả trong giai đoạn hình thành quy hoạch.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Đỗ Tấn Kiết trao đổi tại UBND huyện Phú Tân

Trước đó, đoàn công tác đã đến khảo sát, giám sát tại UBND huyện Phú Tân, UBND TP. Long Xuyên.

GIA KHÁNH

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/giam-sat-ket-qua-giai-quyet-khieu-nai-to-cao-cua-cong-dan-a374867.html