Giám sát doanh nghiệp nhà nước kinh doanh thua lỗ

    Gốc

    (HNM) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư hướng dẫn quy chế giám sát đối với doanh nghiệp nhà nước (DNNN) kinh doanh thua lỗ, hoạt động không có hiệu quả.

      Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/54/170012