Giám sát của Quốc hội chỉ ra hơn 900 dự án chậm hoặc chưa đưa đất vào sử dụng

Theo báo cáo của Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tính đến ngày 31/12/2021, có tới hơn 900 dự án chậm hoặc chưa đưa đất vào sử dụng, với hơn 28.100 ha. Trước tình trạng này, các đại biểu Quốc hội đề nghị cần sớm có các giải pháp xủ lý để tránh tiếp tục gây lãng phí.

Theo Đoàn giám sát, quy hoạch treo, dự án treo còn khá phổ biến. Trong tổng số 908 dự án có khó khăn, vướng mắc do chậm hoặc chưa đưa đất vào sử dụng, mới xử lý thu hồi đất và chấm dứt hoạt động 172 dự án với diện tích trên 6.900 ha; chưa xử lý 404 dự án với diện tích hơn 18.300 ha.

Ông NGUYỄN PHÚ CƯỜNG, Phó trưởng Đoàn thường trực Đoàn giám sát: "Trong năm 2022 và 9 tháng đầu năm 2023, Phân loại để xây dựng kế hoạch, lộ trình xử lý các tồn tại, hạn chế, thất thoát, lãng phí. trước mắt là 52 dự án, cụm dự án đầu tư công và sử dụng vốn nhà nước khác không hiệu quả. 21 dự án, chuỗi dự án trọng điểm lĩnh vực dầu khí, điện, than chậm tiến độ; 18 dự án đất đai hoang hóa, lãng phí, có khó khăn vướng mắc và 908 dự án, công trình không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm tiến độ đưa đất vào sử dụng."

Các đại biểu Quốc hội cũng cho rằng, vấn đề lãng phí trong vấn đề sử dụng đất, nhất là dự án treo, quy hoạch treo là những lãng phí rất lớn, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân trong vùng quy hoạch.

Ông NGUYỄN HỮU THÔNG, Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận: "Tôi đề nghị Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương khẩn trương rà soát và tháo gỡ để những người dân trong vùng dự án treo, quy hoạch treo, giảm bớt những khó khăn. Cụ thể như: kiên quyết thu hồi, hủy bỏ những dự án treo chậm tiến độ; đánh thuế cao đối với những diện tích đất không sử dụng; quy định 3 hoặc 5 năm nếu quy hoạch không triển khai thực hiện thì đương nhiên quy hoạch đó không còn giá trị pháp lý, đồng thời xử lý nghiêm trách nhiệm đối với những cá nhân, tổ chức có liên quan."

Ông NGUYỄN TẠO, Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng: "Tôi tha thiết đề nghị cần đưa vào nghị quyết giám sát về chuyên đề của Quốc hội để Chính phủ có những giải pháp cụ thể, khắc phục dần những hạn chế, vướng mắc mà nguyên nhân chính vẫn là kỷ cương, phép nước và vấn đề thực thi pháp luật trong lĩnh vực này."

Các đại biểu cho rằng, công tác thu hồi dự án chậm tiến độ, quy hoạch treo và các tài sản sử dụng sai đối tượng, sai mục đích là vấn đề gây lãng phí lớn cần sớm xử lý.

Thực hiện : Nhóm Phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/giam-sat-cua-quoc-hoi-chi-ra-hon-900-du-an-cham-hoac-chua-dua-dat-vao-su-dung