Giám sát công tác nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Sở KH&CN và quận Đống Đa

(HNM) - Ngày 17-4, đoàn giám sát số 1 của Thành ủy Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy Tưởng Phi Chiến làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc thực hiện Chương trình 04-CTr/TU của Thành ủy về "Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2011-2015" tại Sở KH&CN Hà Nội và Quận ủy Đống Đa.

(HNM) - Ngày 17-4, đoàn giám sát số 1 của Thành ủy Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy Tưởng Phi Chiến làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc thực hiện Chương trình 04-CTr/TU của Thành ủy về "Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2011-2015" tại Sở KH&CN Hà Nội và Quận ủy Đống Đa.

Giai đoạn 2011-2015, Sở KH&CN triển khai 17 chương trình, đề án, dự án nằm trong Chương trình 04-CTr/TU. Ngoài ra, trong năm 2012, Sở KH&CN còn đảm nhiệm 227 đề án thuộc lĩnh vực KHCN. Quận Đống Đa tham gia thực hiện 33 chương trình, đề án, dự án. Báo cáo của hai đơn vị tập trung vào việc thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đề xuất một số kiến nghị liên quan đến nhiệm vụ này. Yếu tố nguồn nhân lực được đánh giá có vai trò quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến việc triển khai nhiệm vụ của các đơn vị trên mọi lĩnh vực.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy Tưởng Phi Chiến đề nghị các đơn vị cần xác định rõ những nhiệm vụ mang tính trọng tâm, trọng điểm trong từng giai đoạn cụ thể đến năm 2015 để thực hiện có hiệu quả. Trong các giải pháp đề ra, cần tập trung vào những giải pháp tháo gỡ những khó khăn đặc thù. Đơn cử như với lĩnh vực KHCN là chính sách thu hút nguồn nhân lực giỏi trong và ngoài nước, là khuyến khích sự đầu tư của các thành phần kinh tế; với quận Đống Đa là tình trạng thiếu đất xây trường… Phó Bí thư Thành ủy khẳng định KH&CN và GD-ĐT là quốc sách hàng đầu, được Nhà nước ưu tiên đầu tư, song khi triển khai hai lĩnh vực này, các đơn vị cần phải phát huy tính chủ động, tích cực và sáng tạo trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.