Giám sát chuyên đề việc xây dựng, thực hiện Quy chế làm việc của cấp ủy, ủy ban kiểm tra

  3 liên quanGốc

  Chiều 17-12, Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (BTV) do đồng chí Dương Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn số 2 đã có buổi giám sát tại Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, ban hành và triển khai tổ chức thực hiện Quy chế làm việc của cấp ủy, ủy ban kiểm tra (UBKT) nhiệm kỳ 2020-2025. Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí Ủy viên BTV Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

  Đồng chí Dương Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại buổi giám sát

  Ngay sau Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Khối đã xây dựng Quy chế làm việc, Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ; nghị quyết phân công nhiệm vụ trong BTV, BCH. Cùng với xây dựng quy chế, BTV Đảng ủy khối đã tổ chức kiểm tra trực tiếp 6 chi, đảng bộ trong việc xây dựng quy chế làm việc của cấp ủy, UBKT. Qua kiểm tra đã chỉ rõ những hạn chế đó là căn cứ để xây dựng quy chế còn chưa đầy đủ; chưa quy định đầy đủ, cụ thể, chặt chẽ, chưa đúng nhiệm vụ, quyền hạn của BCH, BTV Đảng ủy; việc phân định nhiệm vụ, quyền hạn của tập thể, cá nhân chưa rõ ràng…

  Sau khi nghe các thành viên của đoàn trao đổi ý kiến làm rõ những nôi dung giám sát, đồng chí Dương Xuân Hùng đã đánh giá cao sự chủ động trong việc xây dựng quy chế làm việc của cấp ủy, UBKT Đảng ủy Khối về mặt thời gian, trình tự. Việc xây dựng quy chế làm việc đã bám sát Điều lệ Đảng và các quy định, quy chế, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh, rõ nhiệm vụ, quyền hạn, các nguyên tắc, chế độ, lề lối làm việc, mối quan hệ công tác, làm cơ sở cho hoạt động của cấp ủy, UBKT đúng nguyên tắc, thẩm quyền, chủ động trong công tác và thực hiện nhiệm vụ được giao. Mặt khác, Đảng ủy Khối đã chủ động kiểm tra việc xây dựng quy chế làm việc của các chi, đảng bộ trực thuộc, chỉ rõ những hạn chế để cấp ủy các chi, đảng bộ khắc phục. Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng đề nghị Đảng ủy Khối tiếp tục chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở hoàn thiện quy chế làm việc, phân rõ trách nhiệm, quyền hạn, mối quan hệ công tác. Đồng thời tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên mọi mặt công tác xây dựng Đảng để ngăn ngừa những sai phạm nhất là việc vi phạm quy chế làm việc của cấp ủy, UBKT các cấp.

  Trong chương trình giám sát, Đoàn đã tiến hành kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, ban hành quy chế làm việc của cấp ủy, UBKT Đảng ủy Sở Y tế nhiệm kỳ 2020-2025.

  Hằng Nga

  Nguồn Thái Nguyên: http://baothainguyen.org.vn/tin-tuc/thoi-su-trong-tinh/giam-sat-chuyen-de-viec-xay-dung-thuc-hien-quy-che-lam-viec-cua-cap-uy-uy-ban-kiem-tra-278662-205.html