Giám sát chặt doanh thu trạm phí Nội Bài

- Trạm thu phí Bắc Thăng Long - Nội Bài và trạm thu phí Quốc lộ 1 tại Km943+875 (Quảng Nam) vừa được đưa vào danh sách giám sát công tác thu phí.

Tổng cục Đường bộ VN vừa chính thức có quyết định kiểm tra, giám sát công tác thu phí đối với trạm thu phí Bắc Thăng Long - Nội Bài do công ty cổ phần BOT VIETRANCIMEX 8 quản lý, khai thác và trạm thu phí Km943+875 Quốc lộ 1 do Công ty cổ phần xây dựng công trình 545 quản lý và khai thác.

Theo đó, trong vòng 10 ngày (20-30/10), đoàn kiểm tra sẽ kiểm tra, giám sát công tác thu phí và doanh thu thu phí đối với Trạm thu phí Bắc Thăng Long - Nội Bài.

Tổng cục Đường bộ yêu cầu đơn vị báo cáo những nội dung kiểm tra và chấp hành việc kiểm tra, giám sát thu phí ; lập biên bản, kiến nghị xử lý theo quy định.

Trong quá trình thực hiện, Trưởng đoàn kiểm tra có thể trưng dụng chuyên gia để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát; được quyền thay đổi, bổ sung các thành viên trong đoàn kiểm tra thuộc thẩm quyền quản lý của Cục Quản lý đường bộ 1.

Giám sát chặt doanh thu trạm phí Nội Bài - Ảnh 1

Trạm thu phí Bắc Thăng Long - Nội Bài sẽ bị giám sát thu phí trong 10 ngày.

Cục trưởng Cục Quản lý đường bộ 1 Trần Văn Sơn được giao làm Trưởng đoàn kiểm tra và thành lập đoàn kiểm tra gồm các công chức, viên chức thuộc Cục Quản lý đường bộ 1.

Công ty cổ phần BOT VIETRANCIMEX 8 có nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn khu vực trạm thu phí trong quá trình đoàn kiểm tra, giám sát; cử tối thiểu 3 lãnh đạo và 3 cán bộ có trách nhiệm thay mặt công ty tham gia giám sát và ký biên bản xác nhận doanh thu của từng ca (mỗi ca 2 người).

Tổng cục Đường bộ cũng đã có quyết định Kiểm tra, giám sát công tác thu phí trong 10 ngày (25/10 đến 04/11) đối với trạm thu phí Km 943+875 Quốc lộ 1 do Công ty cổ phần xây dựng công trình 545 quản lý và khai thác.

Phó Cục trưởng Cục Quản lý Đường bộ 3 Bùi Tô Hoài được giao làm Trưởng đoàn và thành lập đoàn kiểm tra gồm các công chức, viên chức thuộc Cục Quản lý đường bộ 3.

Công ty cổ phần xây dựng công trình 545 cử tối thiểu 3 lãnh đạo và 3 cán bộ có trách nhiệm thay mặt Công ty tham gia giám sát và ký biên bản xác nhận doanh thu của từng ca.

Vũ Điệp