Giám sát chặt doanh thu 2 trạm thu phí

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có quyết định kiểm tra, giám sát công tác thu phí đối với Trạm thu phí Bắc Thăng Long-Nội Bài do Cty cổ phần BOT VIETRANCIMEX 8 quản lý, khai thác và trạm thu phí km943+875 QL1 do Cty cổ phần xây dựng công trình 545 quản lý và khai thác.

Giám sát chặt doanh thu 2 trạm thu phí - Ảnh 1

Trạm thu phí Bắc Thăng Long-Nội Bài

Theo đó, trong vòng 10 ngày (kể từ ngày 20/10 đến ngày 30/10 tới đây), đoàn kiểm tra của Tổng cục Đường bộ sẽ kiểm tra, giám sát công tác thu phí và doanh thu thu phí đối với Trạm thu phí Bắc Thăng Long-Nội Bài do Cty cổ phần BOT VIETRANCIMEX 8 quản lý và khai thác.

Bổng cục Đường bộ cục yêu cầu đơn vị báo cáo những nội dung kiểm tra và chấp hành việc kiểm tra, giám sát; lập biên bản, kiến nghị xử lý theo quy định. Trong quá trình thực hiện, Trưởng đoàn kiểm tra có thể trưng dụng chuyên gia để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát; được quyền thay đổi, bổ sung các thành viên trong đoàn kiểm tra thuộc thẩm quyền quản lý của Cục Quản lý đường bộ 1.

Cty cổ phần BOT VIETRANCIMEX 8 có nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn khu vực trạm thu phí trong quá trình đoàn kiểm tra, giám sát; cử tối thiểu 3 lãnh đạo và 3 cán bộ có trách nhiệm thay mặt Cty tham gia giám sát và ký biên bản xác nhận doanh thu của từng ca làm việc.

Ngoài ra, Tổng cục Đường bộ cũng đã có quyết định Kiểm tra, giám sát công tác thu phí trong 10 ngày (kể từ ngày 25/10 đến ngày 4/11) đối với trạm thu phí Km 943+875 QL1 (Điện Thắng Bắc, Điện Bàn, Quảng Nam) do Cty cổ phần xây dựng công trình 545 quản lý và khai thác.

Yêu cầu, Cty cổ phần xây dựng công trình 545 cử tối thiểu 3 lãnh đạo và 3 cán bộ có trách nhiệm thay mặt Cty tham gia giám sát và ký biên bản xác nhận doanh thu của từng ca (mỗi ca 2 người).

Minh Hạnh