Giám sát chặt chẽ các ngân hàng thương mại nhỏ

    Gốc

    Thủ tướng Chính phủ đồng ý hướng sửa đổi một số tiêu chí, điều kiện áp dụng đối với việc thành lập ngân hàng thương mại cổ phần theo đề nghị của Ngân hàng Nhà nước; đưa các nội dung về điều kiện, tiêu chuẩn của cổ đông sáng lập là cá nhân, tổng giám đốc, thành viên HĐQT vào quy định…

      Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/News/Pages/200840/20081002004644.aspx