Giảm nhẹ rủi ro thiên tai vì người dân

Ngày 13/10 là ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai. Chủ đề năm nay là tập trung vào các nhóm giải pháp giảm thiệt hại kinh tế do thiên tai.

Thiên tai diễn ra ngày càng khốc liệt và nhanh hơn so với kịch bản đã dự báo là thực tế phải đối mặt. Việt Nam là một trong 10 nước phải chịu tác động nhiều nhất của các sự kiện thời tiết cực đoan. Theo những thông báo mới nhất của các tổ chức quốc tế, trong tương lai, Việt Nam là 1 trong 5 quốc gia trên thế giới sẽ chịu những tổn thương lớn nhất tới người dân.

Thiên tai ngày càng khốc liệt.

Kể từ những năm 1970, mỗi năm Việt Nam có tới trên 500 người thiệt mạng do thiên tai và thiệt hại chiếm trên 1,5% tổng sản phẩm trong nước.

Năm 2015, thiệt hại do thiên tai tại Việt Nam là trên 20.000 tỷ. Năm 2016, khoảng 30.000 tỷ. Năm 2017, khoảng 60.000 tỷ.

Nhiều dự đoán cho thấy thiên tai sẽ còn diễn ra với tần suất cao hơn và cường độ lớn hơn, ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh lương thực, kinh tế và có thể dẫn đến phân cực giàu nghèo ngày càng mạnh trong xã hội.

Việc tuyên truyền, nâng cao cảnh giác và năng lực ứng phó cho người dân, xác định người dân là trung tâm trong mọi kế hoạch giảm nhẹ rủi ro do thiên tai là nhiệm vụ quan trọng nhất thời điểm này.

ĐỨC THỌ