Giảm nguy cơ dị ứng thức ăn ở trẻ em

    Gốc

    (Vitinfo) – Việc phòng ngừa dị ứng thức ăn ở nhóm trẻ em có nguy cơ cao là rất quan trọng.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/Muctin/SKDS/31254/default.aspx