Giảm nghèo từ mô hình trồng cây dược liệu

Thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tạo sinh kế, giúp người dân tăng thêm thu nhập, Tuyên Quang đã đưa các mô hình liên kết sản xuất trong chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo. Từ các mô hình này, kinh tế của địa phương đã có những bước chuyển mình, đời sống của người dân được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm theo từng năm.

Trước đây, diện tích này được gia đình anh Huynh trồng ngô, sắn. Tuy nhiên, do hiệu quả của loại cây trồng này không cao, thu nhập thấp nên anh đã mạnh dạn đăng ký trồng cà gai leo. Theo anh Huynh, cây cà gai leo khá dễ trồng, phát triển quanh năm, lại cho thu nhập cao.

Từ khi xã đưa loại cây cà gai leo về trồng thử nghiệm và cho hiệu quả kinh tế nên gia đình bà Tuế cũng đầu tư trồng 5 sào. Trước đây, diện tích này được gia đình bà trồng mía, sau đó là ngô. Nhưng do thổ nhưỡng khô cằn, cây không phát triển, thu nhập kém nên bà quyết định chuyển sang trồng cà gai leo.

Năm 2019, xã Hợp Hòa đưa mô hình trồng cà gai leo vào thử nghiệm 2ha. Nhận thấy loại cây trồng này phù hợp với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng đến nay diện tích đã tăng lên trên 30ha. Để phát triển theo chuỗi liên kết, bao tiêu sản phẩm, xã đã thành lập HTX và sản phẩm đã được chứng nhận OCOP 4 sao. Mô hình đã góp phần nâng cao thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo theo từng năm.

Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo của Tuyên Quang chiếm gần 19%. Để giảm nghèo nhanh, bền vững, chính quyền địa phương triển khai lồng ghép các chương trình mục tiêu, trong đó có chương trình giảm nghèo bền vững. Xác định sản xuất theo chuỗi, gắn với chất lượng, tỉnh đã đầu tư hàng trăm mô hình, tập trung vào những địa bàn nghèo.

Theo kết quả rà soát năm 2022, toàn tỉnh còn 40.522 hộ nghèo, chiếm 18,90%. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm 4,55%, vượt mục tiêu Chương trình đề ra. Thực hiện kế hoạch giảm nghèo năm 2023 gắn với giai đoạn tiếp theo, phấn đấu đấu đến hết năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm xuống dưới 10%.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thực hiện : Phạm Cường Minh Quốc

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/giam-ngheo-tu-mo-hinh-trong-cay-duoc-lieu