Giảm một nửa lượng khí thải toàn cầu vào năm 2050

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CATP) Trong những năm gần đây, chương trình nghị sự của các cuộc họp thượng đỉnh của thế giới luôn có vấn đề biến đổi khí hậu toàn cầu, vốn ngày càng nâng tầm mức báo động. Hôm 8-7, các nhà lãnh đạo tham dự cuộc...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/quoc_te/mlfolder.2007-12-28.6251781353/mlfolder.2007-12-28.8586787792/mlnews.2008-07-09.3911198108