Giảm mệt mỏi khi làm việc buổi chiều

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Nguyen cùng các đồng nghiệp của anh đã có ý tưởng rất hay trong việc đối phó lại cơn mệt mỏi thường “kéo đến” vào mỗi buổi chiều, tầm 14, 15 giờ. Cụ thể cách đó là đứng dậy và chạy xung quanh.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=58&NewsId=51981