Giảm lãi suất ngoại tệ để chống đầu cơ

    1 đăng lạiGốc

    Lãi suất ngoại tệ ở mức cao tạo ra những mất cập, vậy tại sao không tính đến việc giảm lãi suất ngoại tệ để chống đầu cơ ngoại hối?...

      Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=06&home=detail&id=8ce1081005a071&page=category