Giảm, giãn thuế

    Báo Tiền Phong
    2 đăng lạiGốc

    * 19 nhóm hàng hóa, dịch vụ được giảm 50% thuế VAT* 6 ngành nghề được giãn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 9 tháng Bộ Tài chính đã liên tiếp ban hành những thông tư hướng dẫn thực hiện việc giảm, giãn thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và thuế giá trị gia tăng (VAT) theo tinh thần Nghị quyết của Chính phủ. Nghe đọc bài

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200906/20090206235133.aspx