Giảm giá xe: Xe nội vẫn chưa nhúc nhích

    Gốc

    Đã gần một tháng trôi đi sau lời hứa của một số thành viên VAMA với Bộ Tài chính về phương án giảm giá bán xe...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=19&home=detail&id=0f82b2496641f4&page=category