Giảm giá du lịch … “hết cỡ”

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Theo khảo sát của PV, các tour du lịch nước ngoài còn có mức độ giảm giá nhiều hơn, lên tới 1.000 USD/khách cho những chuyến đi xa và dài ngày như đi châu Âu.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=13&NewsId=130341