Giám đốc Sở Y tế phải công bố thực phẩm không an toàn

Hanoinet - Việc công bố này sẽ được thực hiện sau 7 ngày tái kiểm tra mà cơ sở chưa khắc phục các sai phạm.