Giám đốc Sở Xây dựng bị phê bình vì cấp dưới chỉnh hồ sơ thi nâng ngạch

Ngày 4.10, ông Dư Minh Hùng, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau cho biết nơi đây đã nhận được công văn yêu cầu xử lý vụ ông Mã Hưng Minh - Trưởng phòng quy hoạch kiến trúc dự thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2016 không đúng đối tượng từ UBND tỉnh.

Giám đốc Sở Xây dựng bị phê bình vì cấp dưới chỉnh hồ sơ thi nâng ngạch - Ảnh 1

Sở Xây dựng Cà Mau

Theo đó, công văn chỉ đạo xử lý các cá nhân có liên quan đến việc lập hồ sơ dự thi nâng ngạch đối với ông Mã Hưng Minh không đúng với thực tế.

Ông Minh được làm hồ sơ để dự thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2016, nhưng hồ sơ dự thi đã được sửa phần nhận xét, đánh giá kết quả năm 2015 từ hoàn thành nhiệm vụ, nhưng hạn chế về năng lực lên thành hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trong công văn, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cũng đã đề nghị Giám đốc Sở Nội vụ rút kinh nghiệm vì thiếu kiểm tra, đối chiếu nên đề xuất cử ông Minh dự thi không đúng đối tượng. Ngoài ra, Giám đốc Sở Xây dựng cũng bị phê bình trong việc nhận xét, đánh giá công chức năm 2013, 2014 và 2015.

Trong một diễn biến khác, Bộ Nội vụ có công văn đề nghị UBND tỉnh Cà Mau rút kinh nghiệm trong việc xét cử cán bộ, công chức dự thi nâng ngạch.

Gia Bách