Giám đốc Sở giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phan Phong Phú, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình.

Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình chúc mừng các đồng chí Phan Mạnh Hùng và Phan Phong Phú

Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình chúc mừng các đồng chí Phan Mạnh Hùng và Phan Phong Phú

Cụ thể, tại Quyết định số 199/QĐ-TTg ngày 27/2/2024, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phan Phong Phú, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình.

Bên cạnh đó, tại Quyết định số 197/QĐ-TTg ngày 27/2/2024, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phan Mạnh Hùng, để nhận nhiệm vụ mới.

Các Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Trước đó, tại kỳ họp chuyên đề ngày 6/2 vừa qua, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Bình đã tiến hành kiện toàn nhân sự Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Theo đó, kỳ họp đã tiến hành biểu quyết miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với đồng chí Phan Mạnh Hùng.

Đồng thời, các đại biểu HĐND tỉnh Quảng Bình đã bầu bổ sung đồng chí Phan Phong Phú, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh Quảng Bình, đồng chí ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng và đóng góp của đồng chí Phan Mạnh Hùng trên cương vị Phó Chủ tịch UBND tỉnh trong những năm qua và chúc đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên cương vị công tác mới.

Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình Trần Hải Châu cũng chúc mừng đồng chí Phan Phong Phú được HĐND tỉnh bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình. Khẳng định đây là sự ghi nhận của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh đối với quá trình công tác của đồng chí Phan Phong Phú.

Đồng thời, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình chúc đồng chí Phan Phong Phú tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên vị trí công tác mới, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.

Nguồn Chính Phủ: https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/giam-doc-so-duoc-bau-giu-chuc-pho-chu-tich-ubnd-tinh-119240206104125869.htm