Giám đốc Sở GD&ĐT TP. HCM: Không nên cứng nhắc cấm tuyển sinh trái tuyến ngoài quận

Người đứng đầu ngành giáo dục Thành phố HCM đề nghị thành phố Thủ Đức và 21 quận, huyện không nên cứng nhắc đưa ra quy định 'Nghiêm cấm tuyển sinh trái tuyến ngoài quận', mà cần phải căn cứ tình huống cụ thể để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân.

Nguồn Công Luận: https://tv.congluan.vn/giam-doc-so-gddt-tp-hcm-khong-nen-cung-nhac-cam-tuyen-sinh-trai-tuyen-ngoai-quan-post292969.html