Giám đốc lừa xuất khẩu lao động

    Báo Công An Nhân Dân
    1 đăng lạiGốc

    Giám đốc Bình thu hàng nghìn đô tiền đặt cọc của 18 người có nhu cầu đi XKLĐ tại Hàn Quốc nhưng thực chất ông ta không có khả năng làm thủ tục XKLĐ.>> Tổng giám đốc... lừa

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/kinhte/2009/1/108142.cand