Giám đốc Đài PTTH Long An bị buộc nghỉ việc

Thông tin từ UBND tỉnh Long An chiều 10/10, cho biết: ông Nguyễn Văn Hồng- Giám đốc Đài PTTH tỉnh bị buộc nghỉ việc.

Lý do: Trong cương vị Giám đốc đài, ông Hồng để xảy ra tình trạng mất đoàn kết nội bộ kéo dài, làm mất uy tín của Ban giám đốc; tự ý xây dựng, ban hành quy chế chi tiêu nội bộ không đúng quy định (như tự ý quy định thu nhập của mình cao hơn 10 lần so với nhân viên); lợi dụng chủ trương tinh giản biên chế để “triệt” những người không đồng phe với mình, tự ý chỉ đạo cho các phòng ban “lấy phiếu tín nhiệm phóng viên” không đúng quy định; chậm giải quyết khiếu nại, tố cáo của cán bộ nhân viên.

Được biết, người thay ông Hồng giữ chức Giám đốc Đài PTTH tỉnh Long An là ông Phạm Văn Dũng- Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

K.V.