Giám đốc Công an Thanh Hóa yêu cầu xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm PCCC

Giám đốc Công an Thanh Hóa yêu cầu các phòng chức năng liên quan phải xử lý nghiêm đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ vi phạm về phòng cháy chữa cháy ở Thanh Hóa.

Chiều 19-9, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Giám đốc Công an tỉnh đã ban hành kế hoạch số 376 để thực hiện kiểm tra về phòng cháy chữa cháy (PCCC) trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa nêu, các đơn vị liên quan phải kịp thời phát hiện, hướng dẫn khắc phục những tồn tại thiếu sót, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Rà soát, kiểm tra, đánh giá toàn diện thực tế về việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Hướng dẫn các biện pháp tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, cấp giấy xác nhận đủ điều kiện đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ PCCC trên địa bàn.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ thành lập các tổ công tác kiểm tra 23 cơ sở kinh doanh dịch vụ PCCC trên địa bàn toàn tỉnh Thanh Hóa.

Tiến hành cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC và các cơ sở do Cục Cảnh sát PCCC và CNCH ủy quyền Công an tỉnh Thanh Hóa thực hiện kiểm tra.

 Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa yêu cầu xử lý nghiêm đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ vi phạm về PCCC. Trong ảnh một góc TP. Thanh Hóa. Ảnh: Đ. TRUNG

Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa yêu cầu xử lý nghiêm đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ vi phạm về PCCC. Trong ảnh một góc TP. Thanh Hóa. Ảnh: Đ. TRUNG

Cụ thể, một là các tổ công tác sẽ kiểm tra định kỳ các điều kiện bảo đảm cho hoạt động kinh doanh đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ PCCC với các nội dung kiểm tra về hồ sơ của cơ sở kinh doanh dịch.

Hai là, kiểm tra thực tế địa điểm hoạt động, cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị đảm bảo cho hoạt động kinh doanh.

Ba là kiểm tra các quy trình sản xuất, lắp ráp phương tiện, thiết bị PCCC theo dây chuyền công nghệ sản xuất, quy trình kiểm định phương tiện, thiết bị PCCC do các cơ sở công bố.

Quá trình thực hiện kế hoạch của giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa bắt đầu từ ngày 18-9 đến ngày 30-11.

ĐẶNG TRUNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/giam-doc-cong-an-thanh-hoa-yeu-cau-xu-ly-nghiem-cac-co-so-vi-pham-pccc-post752217.html